De apparatuur van de VPS waarop uw account is ondergebracht is 3 jaar oud, preventief vervangen wij elke 3 jaar onze hardware. Dit betekent dat wij uw account overzetten op een nieuwe VPS. Deze nieuwe omgeving is vergelijkbaar met de huidige omgeving (de server is exact gelijk geconfigureerd). Zaken als usernames, passwords blijven ongewijzigd, u hoeft hierop verder geen acties te ondernemen.
 
IP wijziging server
Wel zullen wij het ip adres van de nieuwe server (s10.aceahosting.nl) aanpassen, het huidige server ip adres {$service_server_ip} komt hiermee te vervallen.
Is uw domeinnaam niet via Acea Hosting actief maar geregistreerd bij een andere hostprovider dan is het noodzakelijk bij de domeinpartij aan te geven het ip adres te wijzingen van {$service_server_ip} naar 185.69.234.112.  Dit is van toepassing voor een klein aantal domeinnamen, mocht u onverhoopt twijfelen of u ook actie dien te ondernemen  op dit punt contact ons dan via helpdesk@mijnacea.nl waarop wij u verder zullen informeren.

Tevens zullen wij direct de PHP versie en OS versie updaten.
- Centos 6 gaat naar Centos 7
- PHP 5.6 gaat naar 7.1 (multiphp)
- MariaDB 10.1 n gaat naar MariaDB 10.2


CloudLinux
Al onze nieuwe servers worden voorzien van CloudLinux dit het gebruiksgemak, stabiliteit en de snelheid van de individuele sites ten goede komt.
U krijgt namelijk een eigen deel van de server toegewezen middels CloudLinux. Hierdoor heeft u geen last van de andere websites op de server. Grotere websites, die meer bezoekers krijgen, kunnen een groter deel van de server kopen. Op deze manier wordt de koek eerlijk verdeeld.
 
Wanneer vindt deze update plaats?
De upgrade zal woensdag 1 mei 2019 worden uitgevoerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u aanvullende vragen hebben dan verzoeken wij u contact op te nemen.

Onze helpdesk is bereikbaar via: helpdesk@mijnacea.nl

Tuesday, April 23, 2019

« Terug